Navigation
Kerkstraat 7 in Oude Wetering, tegen het einde van de oorlog

Kerkstraat 7 in Oude Wetering, tegen het einde van de oorlog

label
Bijzondere mensen Dorpskernen

Kerkstraat 7 in Oude Wetering, tegen het einde van de oorlog

Op het adres Kerkstraat 7 in Oude Wetering woonden begin twintigste eeuw aannemer annex gemeenteopzichter Albertus van Wieringen, zijn vrouw Cornelia Penning de Vries en hun twaalf kinderen. Zoon Nicolaas was ook aannemer. Hij sloopte na het overlijden van vader Albert in 1933 het ouderlijk huis en bouwde in 1935 op het perceel een woonhuis met een karakteristiek paraboolvormig dak, dat er nog steeds staat.

Autoliefhebber

In 1939 trouwde Nic met Hillegonda Antonia Koot uit Hazerswoude. Als liefhebber van auto’s en motoren maakte hij in 1943 een ontwerptekening voor een garage op zijn terrein, achter het perceel van buurman De Blaey van nummer 6. De Blaey had een kantoorboekhandel en was actief in de Landelijke Organisatie (LO) voor hulp aan onderduikers. In de stenen garage van vier bij vijf kwam een scharnierende schuifwand over de volle breedte van de voorgevel. Rechts in de schuifwand zat een deur en dankzij de scharnieren kon de wand zijdelings naar achteren weggeschoven worden. 

Binnenlandse Strijdkrachten

In Londen werd op 5 september 1944 de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opgericht, als fusie van verschillende Nederlandse verzetsgroepen, waar de LO er een van was. Per regio werd een lokale commandant benoemd. In regio Zuid van het Gewest Haarlemmermeer (Alkemade, Leimuiden en Rijnsaterwoude) was Willem van der Velden kandidaat. Derdejaars student aan de Koninklijke Militaire Academie Van der Velden was 25 jaar en had een opleiding tot reserveofficier gevolgd.

Als commandant van de BS was Van der Velden betrokken bij het transport van wapens die de Royal Air Force dropte bij de Vriezekoopse polder bij Leimuiden en bij de hulp aan Amerikaanse bemanningsleden van een Vliegend Ford dat op 2 november 1944 een noodlanding maakte in Wassenaar. Hij gaf 1 maart 1945 onderricht aan medeverzetslieden in het gebruik van explosieven, wapens en granaten in Leimuiden, een dag later stond dezelfde les in Oude Wetering gepland.

Onderricht in de garage

BS-lid De Blaey wist een locatie: de goed af te sluiten garage van zijn buurman. Drie BS-leden uit Alkemade togen naar de Kerkstraat: banketbakker Simon Maria van Benten (23), chauffeur Jacobus Geerardus Jonkman (30) en arbeider/veehouder Wim Los (20). In de garage waren verschillende Britse wapens aanwezig, waaronder handgranaten, afkomstig van een dropping door de Royal Air Force. Na het uitleggen van het gebruik van een handgranaat, heeft hij die op tafel neergelegd. Terwijl hij zich omdraaide om een ander wapen te pakken, pakte een van de jongens de granaat op en voerde er een verkeerde handeling mee uit.

Geschrokken door het sissende geluid van de handgranaat en wetende dat hij zou ontploffen pakte Willem hem van tafel en liep ermee naar de deur, die, om eventuele Duitsers te weren, goed afgesloten was. Van der Velden drukte de handgranaat tegen zich aan en trok zich terug in een hoek. Na de ontploffing was hij nog enkele uren in leven. Opgeroepen dokter Van der Bijl kon weinig voor hem doen, Van der Velden was ten dode opgeschreven. Pastoor Saraber gaf hem de gevraagde sacramenten. In allerijl opgeroepen vader Franciscus van der Velden, destijds tijdelijk woonachtig in Leimuiden, sloot de ogen van zijn zoon. 

Willem van der Veldenweg

Willems stoffelijk overschot werd in de nacht van 2 op 3 maart 1945 per boot over de Wetering en de Drecht naar Leimuiden vervoerd, hij werd enkele dagen later aldaar ter aarde besteld op de begraafplaats van St. Jan de Doper. Een half jaar later werd hij herbegraven in zijn eigenlijke woonplaats: Hoorn. Van de overlevenden kwam Simon er het beste vanaf. Wim raakte gewond aan zijn rechtervoet en Koos had verwondingen aan zijn arm, rechterhand en been. Zowel Wim als Koos had hier nog jarenlang last van. Willem werd in 1952 geëerd met de straatnaam Willem van der Veldenweg, nabij de plek waar hij begraven lag.


Dit is een samenvatting van een verhaal van Alfred Bakker dat in september 2020 verschenen is in de kwartaaluitgave Alkemadders van Stichting Oud Alkemade. Met dank aan Alfred Bakker voor de foto's. Meer over het huis op Kerkstraat 7 is hier te vinden.

informatie

Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie?

Bekijk de toeristeninformatie
informatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 

Naar bereikbaarheid
informatie

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?

www.kaagenbraassem.nl