Navigation
Veender- en Lijkerpolder: Het veen

Veender- en Lijkerpolder: Het veen

label
Polders

Veender- en Lijkerpolder: Het veen

‘Dik water’

Veengrond is ‘dik water’ dat bestaat uit plantaardige resten. Veengrond is de slapste bodem die we in Nederland kennen; de grond klinkt continu in. De tuinders in de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking moeten hun gronden dan ook regelmatig ophogen. Dat doen ze met bagger uit het Braassemermeer of uit de poldersloten. De verse laag bagger op de veengrond zorgt er ook voor dat de gronden vochtig en vruchtbaar blijven.

Heipalen

Op veengrond kan alleen gebouwd worden als er een fundering aangebracht wordt met heipalen. De heipalen zijn zo lang dat ze rusten op de draagkrachtige zand- of kleilaag onder de veengronden. In Roelofarendsveen worden heipalen gebruikt die 12 tot 14 meter lang zijn. Onder de straten wordt niet geheid, dat betekent dat ze continu met het veen mee zakken. De snelheid waarmee dat gaat, is afhankelijk van de locatie. 


Dit verhaal is onderdeel van de Tulpenroute. Een vaartocht vol verhalen over de bloeiende polder. De Tulpenroute is gratis. Een routekaart vindt u op deze website of bij een van onze toeristeninformatiepunten, nabij gelegen horeca of jachthavens.


De Tulpenroute in Roelofarendsveen wordt mogelijk gemaakt door lokale ondernemers. Dit verhaal wordt u aangeboden door: Willem Kuipers BV.

informatie

Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie?

Bekijk de toeristeninformatie
informatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 

Naar bereikbaarheid
informatie

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?

www.kaagenbraassem.nl