Navigation

Regionale samenwerking

We brengen onze lokale projecten in, in regionale programma's waar het kan. Zo groeit ons netwerk, ook buiten de gemeentegrenzen. Onze projecten worden daardoor sterker en versterken op hun beurt weer het regionale programma.

Groene Hart

 

Bestaande uit: 21 gemeenten en drie provincies

Doel: Versterken van het merk ‘Groene Hart’ en daarmee het karakter van het Groene Hart behouden, met al zijn cultuur-, milieu- landschaps- en natuurwaarden.

Activiteiten: Groenehart.nl, Google- en Facebookcampagnes, Maand van het Groene Hart, Groene Hart Zomerfair, Groene Hart Marktwagen, de jaarlijkse verkiezing van het Groene Hart streekproduct, Kwartaalblad Groene Hart Leven, wekelijkse Groene Flits en de TIP Winkel Groene Hart.

>> Groene Hart Platform <<

Holland Rijnland

Bestaande uit: 14 gemeenten in Zuid-Holland

Doel: De kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebeid te bevorderen.

Activiteiten: In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

>> Holland Rijnland <<

Hollandse Plassen

 

Bestaande uit: acht plassen in het Groene Hart

Doel: Groei van omzet en werkgelegenheid in waterrecreatie en toerisme, versterken van het ondernemersklimaat, verbinden van en lobby voor lokale ondernemersverenigingen en het verbeteren van bekendheid en bereikbaarheid.

Activiteiten: Promotie van het gebied, Marketing Roadmap en de kansenkaart.

>> Hollandse Plassen <<

Programma Rijn- en Veenstreek

Bestaande uit: drie gemeenten

Doel: Het Groen-blauwe Raamwerk versterken gericht op duurzame groei in de recreatieve sector. Komende 6 jaar een verdubbeling van de omzet realiseren.

Activiteiten: Opzetten Varend Corso, Ontwikkelen Plantentuin, Molens zien en beleven, Ruimtes voor ondernemers van streekproducten, vergroten biodiversiteit, WaterTOP, verbeteren bevaarbaarheid, vaarverbinding tussen Nieuwkoopse Plassen en de de Meije, Kwaliteitsverbetering Langeraarse Plassen, Netwerkbijeenkomsten, Dorpshart Leimuiden en Bezoekerscentrum de Veenweiden herinrichten.

>> Rijn- en Veenstreek <<

informatie

Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie?

Bekijk de toeristeninformatie
informatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 

Naar bereikbaarheid
informatie

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?

www.kaagenbraassem.nl