Navigation
Oudendijksepoldermolens

Oudendijksepoldermolens

location_on
Polder Oudendijk
Woubrugge
label
Molens

Oudendijksepoldermolens

Samen met de ondermolen, die op de hoek van het huidige bungalowterrein langs de Oudendijkseweg stond, zorgde deze molen voor het droogmalen van de plas die was ontstaan door het afgraven van veen.

Turfwinning

Al rond het jaar 1000 begonnen de graven van Holland (en de bisschoppen van Utrecht) met de uitgifte van percelen (copen) in het hoogveengebied tussen de huidige steden Amsterdam, Leiden en Utrecht. De grond werd geschikt gemaakt voor landbouw. Maar door het graven van sloten klonk het veen in en na verloop van tijd was de bodem zover gezakt dat landbouw niet meer mogelijk was. Hierdoor was de opbrengst van de landerijen slecht en vroegen de gebruikers ervan het Hoogheemraadschap toestemming om de polder af te graven voor de winning van turf. Een goede handel: in de omliggende steden was veel behoefte aan brandstof als turf.

Oudendijkse polder

Door intensieve afgraving kwamen grote delen van de Woubrugse omgeving onder water te staan en verdwenen kostbare landbouw- en veeteeltgebieden. Om weer agrarische grond te krijgen werd het gebied omringd door dijken. De Oudendijkse polder werd in 1626 opgericht, en in 1761 werd besloten de polder droog te malen. Om het water vanuit de polder naar de Wijde Aa voldoende – zo’n 4,5 meter - omhoog te kunnen brengen, werd één (vijzel)molen lager geplaatst en één (vijzel)molen hoger.

1914

Na de bouw van het gemaal Rijlaarsdam werden de molens in 1914 gesloopt. Beide molens waren verbonden door een ongeveer 225 meter lange tussenboezem, die langs de binnenzijde van de ringdijk liep en in de Leidsche Slootweg overbrugd was. De molens hadden een vlucht (de vlucht van een molen is de afstand in meters van de ene wiektop naar de top van de tegenoverliggende wiek) van 27,60 meter; de vijzels hadden een middellijn van 1,60 meter.

Hier, recht tegenover de molenvoet, is een fragment van een Delftsblauwe tegel gevonden. Het betreft een tegel uit midden 17e eeuw waarop een zeemeermin te zien is met een spoel.  Door die afbeelding kon de tegel worden gedateerd.

 

Bron: Jacobsladder van Historische vereniging 'Otto Cornelis van Hemessen - Museum Van Hemessen

Een fiets- en wandelroute door Woubrugge en Hoogmade gaat langs de locatie van de bovenmolen van de Oudendijkse polder. 

Contactgegevens

Oudendijksepoldermolens

location_on Polder Oudendijk
Woubrugge
informatie

Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie?

Bekijk de toeristeninformatie
informatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 

Naar bereikbaarheid
informatie

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?

www.kaagenbraassem.nl